Hyviä tapoja rahoittaa hankintasi
RSS icon Home icon
 • Yrityksen ensiapuvalmiudet kuntoon

  Posted on December 28th, 2021 Miss Cecelia Feil No comments

  Jokaisella yrityksellä, pienellä ja suurella, keskeisessä asemassa ovat ihmiset. Asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä työntekijät muodostavat dynaamisen kokonaisuuden, josta yrityksen tuotto lopulta saadaan. Näistä yksilöistä on pidettävä huolta. Yritysten ollessa kyseessä voidaan puhua myös velvoitteista, sillä työnantaja on tietyssä määrin velvollinen huolehtimaan ensiapuvalmiudesta.

  Kouluttautuminen

  Henkilökunnan säännöllinen kouluttautuminen on yksi yrityksen ensiapuvalmiuden tukipilareista. Suomessa ensiaputaitojen osaaminen on lähtökohtaisesti melko hyvällä tasolla, sillä jo peruskoulussa opetellaan tärkeitä ensiaputaitoja.

  Suomessa ensiapukoulutusta järjestää mm. Suomen Punainen Risti. Kouluttajat itse ovat ensiluokkaisesti koulutettuja ja heidän osaamistaan pidetään yllä jatkuvasti. Punainen Risti järjestää jopa ensiapukilpailuja, joissa parhaimmat palkitaan.

  Varustautuminen

  Kouluttautumisen lisäksi välineiden tulee olla tarpeisiin sopivat. Pieni kioski ja suuryritys, jossa päivittäin liikkuu satoja ihmisiä vaikkapa erilaisilla telineillä, vaativat ensiapuvarustukselta ja -koulutukselta täysin eri asioita. Yrityksen kannattaakin pohtia, millaisia riskitilanteita saattaa tulla eteen ja varustautua sen mukaisesti. Tähän voi pyytää apua konsultilta.

  Yllättävissä tilanteissa on tärkeää, että ensiapuvälineet ovat helposti löydettävissä. Selkeästi näkyvät symbolit ohjaavat paikalle sekä opastavat auttajaa, joka saattaa itsekin olla yllättävässä tilanteessa hermostunut. Kouluttautumisen jälkeen onkin syytä kerrata säännöllisesti oman yrityksen käytössä olevat ensiapuvälineet, jotta niiden sijainti tulee tutuksi sekä käyttötarkoitus selväksi.

  Kouluttautumisen sekä asiallisen varustelun ja kertauksien myötä jokainen työntekijä yrityksessäsi tietää, mikä Ensiaputarvike milloinkin pitää ottaa käyttöön ja miten erilaisissa tilanteissa toimitaan.